ALGEMEE

De Zwemaquademie (vzw Exsportise) will alle leden zo goed mogelijk leren zwemmen en hopelijk een “sportliefde” voor het leven helpen ontwikkelen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Er is steeds een permanent overleg tussen de lesgevers en de verantwoordelijke(n). Dit teneinde de kwaliteit van de zwemlessen te kunnen blijven garanderen en te verbeteren.

Om de 2 à 3 maanden is er een bespreking tussen de verantwoordelijke(n) en de lesgevers om de gemaakte vorderingen te bespreken. Werden de criteria bereikt?

Aansluitend wordt er door Hans aan de lesgevers een bijscholing gegeven. Het betreft praktische uitvoering in het zwemwater over de mogelijke fouten die zich kunnen voordoen bij de verschillende zwemstijlen. Hoe kan men deze fouten verbeteren bij de clubleden? Met welke praktische oefeningen?

In alle zwembaden wordt getracht een vaste lesgever per kind/groep te plaatsen. De hoofdverantwoordelijke kijkt nauw toe dat in elk zwembad stipt hetzelfde opleidingspatroon wordt gevolgd.